Nå rammes sykehuset ytterligere når Legeforeningen trapper opp legestreiken.

- Dette er selvsagt ubekvemt for de pasientene som får sin time utsatt. Vi gir disse pasientene fortløpende beskjed på telefon, sier Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør ved St. Olav.

I alt 158 polikliniske konsultasjoner er til nå avlyst, og i tillegg har 11 pasienter som har vært innkalt til dagkirurgisk time, fått avlyst sin operasjon. Streiken rammer flere av avdelingene ved sykehuset.

- Hvordan reagerer pasienter på at timer blir utsatt?

- Det har vært lite henvendelser rundt streiken, og det ser ut til at pasientene forstår situasjonen. Men det er ubehagelig å få en time på sykehuset utsatt.

- Legeforeningen sier at uttaket er svært moderat, og at streiken ikke setter liv og helse i fare. Er du enig i det?

- Foreløpig er det ikke så mange som er tatt ut i streiken, men vi følger situasjonen fortløpende. Slik situasjonen er nå, så er det ikke så kritisk at det er noen fare for liv og helse, sier Kvikne.

Flere i streik

Legeforeningen har nå varslet opptrapping av streiken både fredag denne uka og tirsdag i neste uke. Tirsdag utvides sykehusstreiken for fjerde gang, og 36 nye leger og psykologer tas ut i streik. Totalt vil dermed 569 medlemmer ved 13 sykehus da være i streik, opplyser Den norske legeforening.

- Uttaket er fortsatt svært moderat. Vi forbereder en langvarig konflikt, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemelding.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Gravide legers rettigheter under press

Flest leger

St. Olavs Hospital ble rammet av streiken allerede i andre runde, fredag 9. september. Da ble 38 ansatte, av dem 28 leger, tatt ut i streik. En uke senere ble ytterligere ni leger tatt ut til å streike, og forrige fredag ble ytterligere fem leger inkludert i streiken. Når streiken trappes opp tirsdag, innebærer det at nok en lege må kaste legefrakken og isteden tre inn blant de streikende.

Totalt vil dermed 53 ansatte ved St. Olav være ute i streik, 43 av dem leger.

- Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet. Jeg beklager de ulemper konflikten likevel medfører for publikum, sier Frøyland i en pressemelding.

Når streiken trappes opp tirsdag, vil også ansatte ved Helse Midt-Norge bli omfattet av streiken.

Fastlåst

Striden handler om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges, og så langt virker streiken fastlåst. Mens Legeforeningen ber om at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sørger for en bevegelse i konflikten, er Spekter på sin side klar på at de ikke kan innfri Legeforeningens krav.

- Dersom Legeforeningen finner ut at de vil endre det kravet de selv har kalt et ultimatum, er Spekter og helseforetakene selvsagt innstilt på å møte til forhandlinger for å finne en løsning på streiken, skriver Spekter i en pressemelding.