– Vi ligger på et stabilt nivå, men venter en økning til høsten