I mørket natt til 13. april 2016 ble det avfyrt rundt 40 skudd mot det piloten trodde var riktig mål. Men isteden traff fem av 20-millimeterprosjektilene et observasjonstårn langt vest for siktemålet. I tårnet var det tre personer som hadde som oppgave å lede piloten. Alle var bare centimeter fra å bli truffet, skriver lokalavisen Fosna-Folket.

En rapport fra kommisjonen som har undersøkt den alvorlige hendelsen, peker på fire hovedårsaker til at det nesten gikk galt under skyteøvelsen: Siden det var lyst i vestre tårn mens skytingen pågikk, forvekslet flygeren tårnet med målområdet. Dessuten var det en ubalanse mellom flyoppdragets kompleksitet, flygerens kontinuitet og forberedelsene for oppdraget, samt med graden av supervisjon, heter det. I tillegg ble ikke korrekte nattprosedyrer for ildledning fulgt.

– Med utgangspunkt i rapportens konklusjon og sikkerhetstilrådinger kommer det klart fram at den alvorlige hendelsen ikke knyttes til enkeltindivid (forsett), underforstått at samme hendelse ville ha kunnet inntruffet med annet personell i cockpit. Samtidig tar Luftforsvaret lærdom av de bemerkninger som er anført i undersøkelsesrapporten, sier major og kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Fra rekonstruksjonen av ulykken på Tarva. Foto: Forsvaret
Kontrolltårnet på Tarva skytefelt. Foto: Forsvaret