Her har serieovergriperen fra Steinkjer avtalt møter med tre unge jenter

foto