Trener dømt til 18 måneder i fengsel for overgrep mot jente (14)