Fylkeslegen mottok to pasientklager. Nå er en kommuneoverlege suspendert