Grensestasjon i Trøndelag skal hjelpe dagpendlerne

foto