– Skaper stor usikkerhet for dem som kjører og bor her