Lørdag blir det nominasjonskamp mellom henne og den sittende stortingsrepresentanten for Sør-Trøndelag Sp, Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni.

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag valgte nemlig å vrake Greni til fordel fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke som listetopp til stortingsvalget neste år.

Greni har vært vararepresentant i 2,5 år for Ola Borten Moe og er innvalgt som representant den inneværende perioden.

Greni er nå helt ute av listen fra nominasjonskomiteen, men varslet allerede da innstillingen kom at hun ville ta opp kampen.

- Tilbakemeldingene underveis og særlig etter innstillingen gjør at jeg tar opp kampen. Responsen har vært stor. Jeg har en følelse av at jeg har lokallagene i ryggen, sier Greni til Adresseavisen.

Overrasket

Selve nominasjonen ble avgjort med fire mot tre stemmer, men ble presentert i ettertid som en samlet innstilling.

Nominasjonskomiteens vraking kom overraskende på Greni.

- Ja, det gjorde den. Det har ikke vært signaler på at jeg har gjort en dårlig jobb. Jeg har i grunn ikke fått noen forklaring verken i forkant eller etterkant. Det synes jeg er litt rart, sier Greni.

På Stortinget sitter Greni i kommunal- og forvaltningskomiteen for Senterpartiet, og er dermed også partiets kommunalpolitiske talskvinne og spydspiss mot regjeringens store reformer for kommunene og fylkene.

Asyl- og innvandringspolitikken ligger også i denne komiteen, Greni er dermed også Senterpartiets talskvinne på dette feltet.

- Senterpartiet har en svært viktig oppgave i å stanse sentraliseringen og jevne ut forskjellene i Norge. Både når det gjelder økonomiske og geografiske forskjeller har det gått helt galt med den sittende Høyre-Frp-regjeringen, sier Greni om skillelinjene som sendte Sp opp i ni prosent og et meningsmålt flertall med Ap denne uken.

- Må ta ansvar

Nettopp Grenis tunge nasjonale oppgaver for Senterpartiet, er ett av Gunn Iversen Stokkes argumenter for at heller hun bør sendes til Stortinget for Sør-Trøndelag.

De politiske forskjellene mellom Stokke og Greni er ikke veldig synlige, men Iversen Stokke mener like fullt at valget mellom henne og Greni er et retningsvalg

- Et retningsvalg?

- Ja, et retningsvalg. Jeg mener man må være mer offensiv, få ting til å skje og at det vi skal jobbe med på Stortinget skal være til det beste for Trøndelag.

- Så retningsvalget du snakker om er å jobbe mer for Trøndelag enn med de nasjonale sakene?

- Ja. Jeg skjønner at det er lett å bli grepet av de nasjonale sakene. Men som fylkespolitiker har jeg jobbet med mange saker vi skulle hatt mer ressurser til. Jeg vet hvor skoen trykker, for å si det sånn. Dette vil jeg prioritere som stortingsrepresentant, sier Iversen Stokke.

Greni stiller seg undrende til denne strategien.

- Dersom en bare har lyst til å jobbe med lokale saker, bør en kanskje også satset på å ha lokale verv. Som stortingsrepresentant blir en pålagt oppgaver og nasjonalt ansvar. Dette må en gjøre samtidig med at en jobber for fylket og regionen sin, sier Greni.

Nominasjonsmøtet i Sør-Trøndelag Sp tar fatt lørdag formiddag.