- Jeg håper bare mitt rekommanderte brev med min nei-stemme har kommet fram i tide, sier Heidi Greni foran mandagens valg i hjemkommunen Holtålen. Senterpartiets stortingsrepresentant står midt opp i en hektisk innspurt før Stortinget tar sommerferien, og følger spent med på debatten rundt kommunereformen i hjembygda og Midt-Norge. Mandag 6. juni vil innbyggerne i Holtålen gå til folkeavstemning om de skal gå sammen og lage en ny kommune sammen med Røros. Samme dag legger Røros fram en innbyggerundersøkelse.

- For store avstander

Engasjementet både i Os og i Holtålen har vært stort. På det siste folkemøtet i Os møtte 250 personer opp med stort engasjement.

- Jeg anbefaler innbyggerne å stemme nei. Vi må sikre nærhet til de kommunale tjenestene. En ny kommune med Holtålen, Røros og Os vil være omtrent dobbelt så stort som Vestfold i areal. Det vil for Holtålens del føre til at man mister tjenester over tid. Skolestrukturen blir sentralisert, og det vil bli et stort tap av kompetansearbeidsplasser, sier Greni, som mener at regjeringen utarmer distriktene.

- Kommunereformen er kun en strukturreform. De nye oppgavene er latterlige. Problemet er at oppgavene ikke var på plass først, og at det dermed bare er få som ser nytten i å slå seg sammen med noen andre, fortsetter Greni, som mener at dagens kommunestruktur fungerer utmerket og gir befolkningen verdens beste kommunale tjenester.

Sp-ordfører sier ja

Kommunestyregruppa til Ap i Holtålen sier ja til sammenslåing, mens felleslista til Senterpartiet og Venstre i Holtålen står samlet bak et nei, sett bort fra Sp-ordfører Jan Håvard Refsethås som snudde nylig. Det har ført til en del reaksjoner i Holtålen, siden det er i strid med valgprogrammet.

Refsethås sier at han landet på et ja til sammenslåing etter at han fikk alle fakta på bordet.

- Da konkluderte jeg med at det er riktig å bygge en ny kommune. Det gjør jeg med bakgrunn i samfunnsutviklingen samt utviklingen av næringslivet. Hvis vi går sammen vil de tre kommune bli en solid distriktskommune i det nye Trøndelag. Jeg har vært åpen og har lyttet til fakta, og jeg ser flere fordeler enn bakdeler med å gå sammen, sier Refsethås. Han medgir det er krevende ettersom han representerer en fellesliste med et klart nei-flertall.

- Nå er det opp til folket, og jeg vil lytte til folkets mening. Det har vært et utrolig godt oppmøte på forhåndsavtemningen. Det er gledelig. Jeg håper folk går man av huse mandag for å si hva de mener.

foto
Nei til sammenslåing: Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) har forhåndsstemt og håper bare at nei-stemmen kommer fram. Foto: Glen Musk, Adresseavisen