Fastleger får ikke epikriser fra St. Olav: – Vi er redd vi glipper på noe

foto