Besøkte rasutsatt E6 - ingen løfter om tunnelpenger