Dommen i Frostating lagmannsrett er den samme som dommen i Sør-Trøndelag tingrett i februar i år. Aktor Unni Sandøy mener at straffen burde ha vært 14 år, men at tiltalte skal få ett års strafferabatt på grunn av tilståelsen.

I ettermiddag kom dommen, og den ble ifølge Trønderbladet 13 år.

Avisen skriver at tre fagdommere og den ene lekdommeren ville ha 14 års fengsel med fradrag for ett år for tilståelsen slik at straffen ble 13 år. Tre av lekdommerne ville ha 15 års fengsel med ett års fradrag for tilståelsen. De tre lekdommerne mente det måtte legges større vekt på brutaliteten i drapet og at sønnen var tilstede under drapet.

Anket

28-åringen ble i februar dømt til 13 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett for drapet på sin ektefelle og for å ha kommet med drapstrusler mot henne før drapet skjedde.

Han erkjente drapet i tingretten, men nektet for å ha truet henne før ugjerningen. Han anket derfor skyldspørsmålet rundt drapstruslene og straffutmålingen.

28-åringen avviste også under ankeforhandlingen å ha truet ektefellen før drapet.

Dødskamp

Ifølge aktor foregikk dødskampen i flere minutter. Den startet ved innsiden av ytterdøra i leiligheten, fortsatte inne på soverommet og endte ute i gangen der Nilofer Naseri ble funnet død. Hun var påført flere knivstikk og hadde kvelningsskader.

– Det er ingen tvil om at Nilofer må ha opplevd en sterk dødsangst i mange minutter, sa Sandøy i lagmannsretten tirsdag ifølge Trønderbladet.

28-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sa i sin prosedyre at tiltalte har drept sin kone og har erkjent det. Men samtidig mener forsvareren at Nilofer Naseri angrep ektemannen med kniv.

– Han oppsøkte ikke henne med den hensikt å drepe henne, sa forsvareren, som ba om at tiltalte blir ansett på mildeste måte.