Innfører strakstiltak ved sykehusene etter smitteutbrudd i Steinkjer

foto