Det bekrefter leder for hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) til Adresseavisen.

- Vi i Ap har fått med oss de andre og sikrer flertall for å stoppe de foreslåtte kuttene, sier han.

Arbeiderpartiet, SV, KrF, MDG og Pensjonistpartiet er partiene som nå sikrer flertall i  hovedutvalget for å bevare dagens rutetilbud.

Tirsdag sendte Hopsø ut en pressemelding der han bekrefter dette.

Her kan du lese hele pressemeldingen:

Arbeiderpartiet, SV, KrF, MDG og Pensjonistpartiet sikrer flertall i Hovedutvalgsmøtet på torsdag for forslaget om å opprettholde rutetilbudet til kollektivtrafikken i norddelen av Trøndelag.

- Det er bra at vi kan sikre et flertall rundt en så viktig sak. Som jeg har sagt tidligere: Vi kan ikke starte nye Trøndelag med å kutte i rutetilbudet. Det at vi løser saken nå og ikke venter til senere skaper trygghet for de som reiser med kollektivt i norddelen og for bussjåførene og de som jobber på ferje- og hurtigbåtstrekningene som ble foreslått kuttet, sier leder av hovedutvalget, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Fylkesrådmannen har lagt frem sak med forslag om kutt i kollektivtilbudet i norddelen av Trøndelag. Flertallspartiene, med unntak av Senterpartiet, vil endelig avgjøre denne saken i det ekstraordinære Hovedutvalgsmøtet på torsdag.

- Denne saken trenger en rask avklaring. Vi kan ikke skape ny usikkerhet ved å utsette saken til april. Det er uholdbart,  sier nestleder i hovedutvalget, Karin Bjørkhaug (KrF).

- Det er viktig å få på plass en løsning nå for å unngå usikkerhet blant folk. Vi må sørge for å opprettholde et godt kollektivtilbud i hele Trøndelag, og MDG vil jobbe for å finne gode, langsiktige løsninger som sikrer dette framover,  sier MDGs representant, Tore Dyrendahl.

De fem partiene går imot fylkesrådmannens forslag til kutt og vil opprettholde tilbudet i norddelen av Trøndelag slik det er i dag. Ni av 15 representanter i hovedutvalget vil gå sammen om forslaget.

- SV er glad for at vi har funnet en løsning og at vi unngår kutt i kollektivtrafikken i nordlige Trøndelag i 2018. Folk i distriktet har ikke en eneste bussrute å miste, sier SVs Rakel Trondal.

- Det blir feil å kutte i tilbudet i norddelen av Trøndelag. Nå skal vi samle oss til et fylke. Derfor er vi med på forslaget om å opprettholde tilbudet, sier Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen.

- Når det gjelder utfordringene på lengre sikt, er dette noe vi vil komme tilbake til, enten i revidert budsjett eller i budsjettbehandlinga i høst. For Arbeiderpartiet er det viktig å bygge Trøndelag tettere sammen nå, sier Hopsø (Ap).

Kjøper tid

Saken om de omstridte kollektivkuttene, som fylkesrådmannen foreslår, skal behandles i et ekstraordinært møte i hovedutvalget for transport torsdag.

Hopsø fortalte mandag at Ap jobbet med en alternativ innstilling til rådmannen hvor de ville omdisponerer to millioner kroner fra kaifondet, 6,8 millioner kroner fra billetteringsfondet og 4,7 millioner fra forprosjektet til elektrifisering av Trønderbanen.

- Da ender vi opp med 13,5 millioner kroner som skal dekke opp innsparingsbehovet for 2018. Vi vil skjerme de ti millionene som er satt av til bru til Jøa, sa Hopsø til Namdalsavisa mandag.

I realiteten kjøper politikerne seg nå bedre tid gjennom omdisponeringen og utsetter eventiuelle kutt til senere.

– Vi vil be rådmannen komme tilbake med en sak hvor vi ser på behovet i kollektivtransporten for 2019, 2020 og 2021. De må gjøre en sårbarhetsanalyse, og i tillegg belyse hvordan dette er tenkt opp mot samferdselsstrategien, Trøndelagsplanen og tanken om å bygge Trøndelag sammen, sa Hopsø mandag.

Han utelukker dermed ikke kutt senere.

Møtt av sterk kritikk

Flere har vært svært kritiske til at utkantene, særlig i norddelen av fylket rammes av omfattende kutt i kollektivtilbudet. Blant annet har flere ordførere gått ut med kritikk av fylkeskommunen.

I hiovedutvalgets møte på Inderøya for to uker siden kom også leder for ungdomsrådet i Inderøy, Sofie Hopshaug Bakke (17), med et flammende innlegg, der hun fortalte om problemene hun opplever, som skoleelev fra Nærøy.

– Jeg skjønner frustrasjonen og at folk er engasjerte. Hvis de ser at det skal kuttes i norddelen samtidig som de ser i Adresseavisen at det investeres voldsomt på nye busser. Det er derfor vi nå har funnet en måte å finne midler til å dekke opp innsparings- behovet andre steder, sa Hopsø.

Omfattende kutt

Adresseavisen har flere ganger omtalt de omfattende kuttene som var planlagt i norddelen av Trøndelag. Kuttlisten som nå er presentert fra rådmannens side kommer som en følge av anstrengt økonomi, og politikernes vedtak om at kostnadsvekst måtte tas innenfor rammene som  ble vedtatt i desember da budsjettet ble vedtatt.

Kostnadsveksten skyldes i all hovedsak en forventet utgiftsøkning knyttet til drivstoff.

Opprinnelig så det ut til at det måtte spares inn hele 32 millioner kroner. Imidlertid ble det under hovedutvalgsmøtet 13. februar klart at det fantes 18,5 millioner kroner fra fjorårets budsjett for samme felt, som ikke var benyttet siden utgiftene da var lavere enn forventet. Dermed er behovet for innsparinger i 2018 på 13,5 millioner kroner. Det er disse pengene politikerne nå tar fra oppsparte midler.