Stansen gjelder fra oppstrøms utløp Hulta i Haltdalen. Dessuten er fisket i sidevassdragene Bua, Fora og Sokna også stanset, skriver Trønderbladet.

Styret i fiskeforvaltningen melder på Gaula natursenters nettside at Gaula er inne i en høyst uvanlig situasjon, og at styret ikke er bekvemme med situasjonen.

Les også: Møtte Snåsamannen i lakseparadiset - tar helikopter til kunstutstilling i Trondheim

– Vannføringen er ekstremt lav, og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen, melder styret.

I juni skrev avisa at vannstanden i elva var så lav at Gaula fiskeforvaltning for første gang i historien måtte innføre såkalt lett fiske som innebærer restriksjoner på redskapsbruk.

Laksebørsen oppgir at det tas laks i elva, men mange av laksene er små. Hittil i juli er det tatt 265 laks, hvorav omtrent halvparten er satt ut igjen.

Gaula fiskeforvaltning melder at fiskestoppen i øvre del av Gaula gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

I 2005 ble Gaula beste norske lakseelv med et oppfisket kvantum på 37,5 tonn. Både i Gaula og Orkla var laksebestandene nede i en bølgedal for noen år siden, med lite laks som kom tilbake.

– Dette var mest sannsynlig på grunn av noen år med mye lakselus i ytre Trondheimsfjord, sa lakseforsker Eva Bonsak Thorstad fra Norsk institutt for naturforskning til Adresseavisen i slutten av juni.Les også: Ekspertene melder om helt spesielle forhold i elvene

På grunn av blant annet sterk begrensning på fisket har laksen som kommer til fjorden, økt noe igjen. I løpet av de siste 30 årene er fangsten i sjø og elver i Norge redusert fra 1500 tonn til mellom 500 og 600 tonn.