Oppdal. Advokaten til de fem grunneierne, som har fått jordskifterettens medhold i at de har rett i å brøyte veien, sa dette i et møte med Oppdalsordfører Kirsti Welander fredag ettermiddag. Møtet kom i stand etter at advokat og hytteoppdaling Christian Wiig nylig sa at han ville megle i den meget fastlåste striden i Gjevilvassdalen fordi han er lei av Oppdal stadig framstår som en kranglebygd.

To-spors skiløype

- På vegne av mine klienter la jeg fram muligheter til å få til en skiløype i inneværende sesong og i påsken. Jeg håper hun kan få det opp på møtet i kommunestyret onsdag, og at kommunen nå tar grep, sier brøyternes advokat Ivar Chr. Andersskog til Adresseavisen. Han understreker at brøyterne ikke er imot skispor i Gjevilvassdalen, bare at de er imot at skisporet på død og liv skal legges på selve veien.

- Hvilken type skiløype snakker vi om?

- Dette er en tospors løype som legges på veiskuldra fra Osen og innover. Her ser vi for oss at en løype kan gå i tillegg til bruk av andre eksisterende traseer. Løypa vil ikke være bred nok til skøyting alle steder. Det er kanskje ikke en fullgod løsning, men det vil være en god løsning. Her handler det om å gi og ta, sier Andersskog, som sier at det nå er opp til kommunen å avgjøre om det skal bli et ordentlig spor innover til Gjevilvasshytta i mars og i påsken.

- Vil vurdere saken

- Hvis kommunen vil ha en midlertidig skiløype for denne sesongen, så er det mulig. Da må kommunen ta ballen. Mye av dette kan kjøres opp veldig raskt, sier Andersskog, som mener at ordfører Kirsti Welander var avventende til forslaget ettersom hun ikke har noe mandat til å forhandle fra kommunestyret i dette spørsmålet.

- Det er jo andre folk enn brøyterne som er grunneiere der de foreslår at denne midlertidige løypa skal gå. Det tar tid å hente inn slike tillatelser. Ingenting i veien for at grunneierne selv finner ut av dette. Jeg må tenke mer over saken og diskutere dette med flere, sier Welander til Adresseavisen etter møtet. Hun er smertelig klar over at flere næringsaktører nå taper mye på at det ikke finnes gode skispor innover den populære Gjevilvassdalen. Rådmannen ønsker å utrede hva skiløypa langs Gjevilvassvegen betyr for lokalt næringsliv.

- Det finnes flere alternativ

- Å regulere en skiløype på veien vil ta mange år å få til. Det hjelper ikke allmennheten å trumfe gjennom en slik plan, og det vil ta mange år å få gjennomført en slik regulering.

- Er du optimistisk?

- Dette er en løsning som jeg håper kommunen ser er formålstjenlig for denne sesongen, sier Andersskog. Han understreker at brøyterne ikke er imot skispor i Gjevilvassdalen, bare at de er imot at skisporet på død og liv skal legges på selve veien.

Brøyterne har tidligere også pekt på at det finnes alternativer for til å legge skiløypa på selve veien.

- Vi er av den oppfatning at dersom Oppdal kommune nå virkelig vil, så er det en god mulighet til å få til skiløyper i Gjevilvassdalen også i vinter, og vi anmoder derfor kommunen om å legge det man har av fordommer, prinsipper eller hva det måtte være bak seg, og heller forsøke å finne en løsning som, om den ikke tilfredsstiller alle, så i alle fall svært mange av dem som liker å ferdes i dalen vinterstid. Om ikke all, så vil i alle fall en god del av den uroen som har vært rundt dette spørsmålet bli lagt død. Det vil være til fordel for alle impliserte, inkludert Oppdal som turiststed, skrev brøyterne allerede 30. november i et brev til kommunen.

Brøyterne hevder at de ikke har fått svar på brevet.

foto
Christian Wiig ønsker at konflikten i Gjevilvassdalen skal løses - og vil mekle i striden. Foto: Tommy Fossum