I første halvdel av desember passerte Sør-Trøndelag fylkeskommune 32 millioner kollektivreiser med buss, tog og båt, opplyser AtB i en pressemelding.

Kronikk: Trondheim skal være best på buss

Passasjerøkning på 4,3 prosent

Ved utgangen av november var økningen i antall kollektivreisende sammenlignet med  samme periode i 2015 på 4,3 prosent i fylket.

Veksten er fordelt på ulike områder og transportformer for 2016 sammenlignet med 2015 med 4,8 % i Trondheim/Klæbu, 2,6 % i regioner og 5,8 % på hurtigbåt etter elleve måneder.

- Vi ser en utvikling på at flere kjøper periodebilletter og tar et bevisst valg knyttet til det å reise kollektivt, skriver AtB.

LES OOGSÅ: Venstre og Frps hemmelige forhandlinger førte ikke fram

Kundene er fornøyde

Norfakta  gjennomfører to ganger i året en kundetilfredshetsundersøkelse på vegne av AtB. Undersøkelsen gjennomføres blant kollektivreisende på buss og hurtigbåt i hele fylket.

Resultatene viser at kundene er godt fornøyde med kollektivtilbudet i store deler av fylket.

Kundetilfredshet måles i poeng, hvor resultat over 70 av 100 poeng defineres som "meget godt fornøyd".

Total KTI  på spørsmålet "Hvor fornøyd er du totalt med kollektivtilbudet?" for de ulike områdene viser 78 poeng i Trondheim, 73 poeng i regionene og 84 poeng på hurtigbåt.

- Kundene føler seg trygge og gir god tilbakemelding på sjåførenes serviceinnstilling. De fleste mener det er enkelt å kjøpe billett og finne informasjon. I enkelte områder i regionene er ikke alle like fornøyd med rutetilbudet, noe som er naturlig da det er få antall avganger, skriver AtB.