Nav avslo Brynjulfs søknad om løftesele: – Fritid er ikke en del av dagliglivet