Snart en uke ut i fiskesesongen har mange fiskere i de store elvene i Trøndelag allerede opplevd fiskelykke, og de har mer i vente, etter overvåkningen å dømme.

Ytterst i Trondheimsfjorden og Namsfjorden følger forskerne med på hvor mye laks som vandrer inn i fjordene og opp i elvene for å gyte. Laks fanges i kilenøter og det tas prøver av fisken før den settes ut igjen. I Trondheimsfjorden blir den også merket.

Tilbakevandringen hittil i år er større enn på flere år og har økt kraftig de siste dagene, fastslår forskningssjef Tor Næsje i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

- Namsfjorden kommer spesielt godt ut i år, med et høyt innsig av mellom- og stor laks. Men også til Trondheimsfjorden er tilbakevandingen god så langt. Dette er lovende for fiskesesongen, og helt i tråd med det vi har forventet, sier Næsje.

God start

Overvåkingen fram til midten av juli finansieres av Miljødirektoratet.

De store elvene har hatt en god start på sesongen. I Orkla var det midt på dagen mandag registrert en fangst på omlag 125 storlaks og nær 40 mellomlaks.

- Det ser veldig lovende ut for årets sesong, og vi ligger godt an sammenlignet med de siste årene, sier daglig leder Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning.

Rugger på opptil 25 kilo

Også sekretær Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning melder om en god sesongstart.

- Storlaksen som kommer tilbake i år tilhører en sterk årsklasse. Nå ser vi at vannføringen i Gaula avtar, og laksen kan spre seg oppover til hele elva, sier Rognes.

I Stjørdalselva ble det fanget 40 laks det første døgnet, mot 15 laks det første døgnet i sesongen i fjor. Nå har fisket dabbet noe av, forteller Gunnar Lerfald ved Midtkil Camping.

- Vi vet at mye stor laks er på vei inn Trondheimheimsfjorden. Fiskerne går og gleder seg, sier Lerfald.

Aage Hagerup på Grande Gaard i Overhalla forteller om fine fiskeforhold, mange pene laksefanger og en flott sesongstart i Namsen.

- Etter starten kommer det alltid en litt roligere periode, men nå venter vi en ny oppgang av stor laks. Under overvåkningsfisket i fjorden er det fanget rugger på 24-25 kilo som er satt ut igjen, sier Hagerup.