De ferske prøveresultatene viser også at nivået av listeria var under det myndighetene definerer som helsefarlig.

Tirsdag gikk alarmen på kyllingfabrikken på Støren: Listeria-bakterien, som kan forårsake alvorlig sykdom og i verste fall død, ble oppdaget i salatkjøttet. Dermed måtte Norsk Kylling og Rema 1000 tilbakekalle salatkjøtt levert til alle landets Rema 1000-butikker og Bunnpris. Forbrukerne ble bedt om å kaste eller levere kjøttet tilbake til butikken.

Detektivarbeid

Nå har fabrikken fått de første prøvesvarene.

- Dette er et møysommelig detektivarbeid, og vi har ikke hele fasiten klar ennå. Men vi har nå fått bekreftet at bakterien er funnet på maskinen som skjærer salatkjøttet. Dette området er nå isolert, og maskinen er demontert og tatt ut av lokalet, forteller administrerende direktør ved Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, som ble ansatt etter Frode Marthinsen i sommer.

- Betyr dette at renholdet av maskinen har vært for dårlig?

- Vi har nå lokalisert stedet bakterien kommer fra, men hvordan den har kommet dit er for tidlig å si. Den kan ha blitt introdusert på flere måter. Dette jobber vi nå videre med for å finne ut av.

- Hvordan gjøres dette?

- Det tas flere miljøprøver – av sluk, maskiner og golv i området rundt salatskjæreren.

Har du fått med deg at Rema 1000 også har kjøpt opp hele rugeriet som leverer daggamle kyllinger til bøndene som igjen leverer til Norsk Kylling? Her er den saken: Rema tar kontroll over kyllingen fra egg til filet

- Rutinesvikt

- Men uavhengig av hvor bakterien stammer fra – skyldes det dårlig renhold?

- Det har nok vært en rutinesvikt på et eller annet område. Enten har noen gjort noe de ikke skulle ha gjort, eller så er det noe som skulle vært gjort – som ikke har blitt gjort. Nå tar vi prøver i hele grillavdelingen for å være på den sikre siden, men vi har ikke funnet andre kilder så langt, sier Stokbakken.

- Ikke helsefarlig

Fra i dag begynner produksjonen å gå som vanlig igjen, med unntak av salatkjøtt. Stokbakken håper å få de endelige prøveresultatene så snart som mulig.

- Vi håper at alt er klart over helga. Det er viktig å få svar på hvordan dette kunne skje. Men jeg vil presisere at det ikke er knyttet noen risiko rundt varene vi sender ut nå, sier Stokbakken.

De foreløpige prøveresultatene viste også at nivået på listeria-bakterien i salatkjøttet var under det myndighetene definerer som helsefarlig.

- For forbrukere som eventuelt har spist kjøttet, er dette betryggende å vite. Verdiene var veldig lave, ikke høye nok til at folk kan bli syke. Men vi har en nulltoleranse for dette, så varene ville uansett ha blitt trukket tilbake fra butikkene, forteller administrerende direktør Kjell Stokbakken.