Ifølge prosjektkoordinator Gunn Berit Tangen tar tilbudet tar sikte på å gi ungdom og unge voksne med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser et godt fritidstilbud, skriver Fosna-Folket.

- Dette er for ungdommer og unge voksne som ikke så lett klarer å lage et fritidstilbud selv. Det er mange som faller fra det sosiale miljøet i løpet av ungdomstida, sier Tangen.

Prosjektet er inspirert av disse ungdommenes personlige historier. Mange ønsker et sted å gå til eller venner de kan prate med.

- Historiene har motivert oss til å prøve å få til noe for denne gruppa.

Tilbudet er for unge i alderen 15 til 30 år. Oppstart er i slutten av august, og utover høsten vil deltakerne får være med på kino, kanotur, grilling og besøk på brannstasjonen.

Målet er at det etableres nettverk mellom deltakerne og med andre aktører på de ulike møteplassene.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.