Mens kommunene både i nord og sør diskuterer sammenslåing, er verken Verdal eller Inderøy i forhandlinger om sammenslåing nå. De skal derimot diskutere samarbeid som to selvstendige kommuner.

Utvidet samarbeid

Klokka 12 torsdag møtes folk fra Verdal og Inderøy på Inderøy rådhus for å diskutere mulige samarbeidsformer. Det blir understreket at det ikke er snakk om sammenslåing mellom de to kommunene. Inderøy har avsluttet kommunereformen for sin del etter at kommunestyret i januar vedtok å fortsette som en selvstendig kommune, men med samarbeid med nabokommunene. Kommunen er resultat av en kommunesammenslåing i 2012 mellom daværende Mosvik og Inderøy kommuner. I dag har kommunen snaut 7000 innbyggere.

Vil være pådriver for samarbeid

Ordfører Ida Stuberg (Sp) har allerede hatt et møte med Steinkjer, Verran og Snåsa og er vertskap for møtet med Verdal i morgen.

- Vi er opptatt av å samarbeide med de andre kommunene på Innherred, sier hun. Stuberg ser ikke for seg at kommunene skal samarbeide om skole og eldreomsorg, men ser for seg et utvidet samarbeid på andre tjenesteområder uten at det er spesifisert. I kommunestyrevedtaket fra januar heter det at Inderøy ønsker å være en pådriver for videre samarbeid og utvikling i hele Innherred. Kommunestyret viser til at det er stor usikkerhet rundt framtidig inntektssystem, oppgavetildeling, regionløsninger og omkringliggende kommuneløsninger.

- Jeg har tro på at Inderøy skal greie å levere gode tjenester, være demokratisk og drive utviklingsarbeid også etter kommunereformen, sier hun.

Også Verdal står alene

Verdal står alene igjen etter at forhandlingene med Levanger og Frosta strandet. De to andre kommunene har bestemt seg for å fortsette forhandlingene uten Verdal. I nord går forhandlingsutvalget i Steinkjer inn for en sammenslåing med Verran og Snåsa. Trønder-Avisa skiver at de tre ordførerne er enige om å være enige og grunnlaget er en felles intensjonsavtale.

Men verdalsordfører Bjørn Iversen (Ap) vil ikke slå fast at Verdal blir stående igjen alene.

Lenge til 2020

- Det er ennå lenge igjen til 1. 1. 2020, sier Bjørn Iversen. Det er datoen regjeringen har satt for at de siste sammenslåingene som følge av denne kommunereformen, skal tre i kraft. Han har uansett tro på at Verdal skal greie seg godt om resultatet blir at kommunen fortsetter som i dag.

- Verdal kommune er en kommune i vekst med 15 000 innbyggere.

Mens nabokommunene diskuterer sammenslåing, har Verdal takket ja til invitasjonen fra Inderøy for å diskutere hvordan de to kommunene kan samarbeide. Bjørn Iversen vil ikke dele med media hvilke tanker han gjør seg om hvordan de to nabokommunene kan samarbeide.

- Når en nabokommune inviterer til møte om samarbeid, takker vi selvsagt ja, sier han og understreker at Verdal gjerne samarbeider med mange. Iversen regner med at kommunereformen som regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner har tatt initiativet til, ender med at svært mange av kommunene fortsetter som i dag.

foto
Står også alene: Ida Stuberg er ordfører i Inderøy som ifølge kommnestyrevedtaket ønsker å være en pådriver for videre samarbeid og utvikling i hele Innherred. Foto: Leif Arne Holme, Adresseavisen
foto
Står alene: Verdal avsluttet forhandlingene med Frosta og Levanger på grunn av uenighet. Foto: Leif Arne Holme