Vurderingene er hentet fra notatet «Ressurstilpasset forsvarsstruktur», som ble behandlet på forsvarssjefens ledergruppemøte 22. og 23. juni i år, skriver journalist og forsvarskommentator Kjetil Stormark på nettstedet AldriMer.no.

Det er planlagt anskaffelse av inntil 52 nye kampfly, 48 til operativ virksomhet og fire treningsfly som skal stå i USA. Men med en videreføring av dagens forsvarsbudsjett eller bare en svak vekst, mener forsvarssjefen at dette ikke lenger er en riktig prioritering.

I stedet foreslår forsvarssjefen å omfordele penger slik at det blir mulig å anskaffe nye maritime overvåkingsfly som kan erstatte de gamle P-3 Orion overvåkingsflyene som opererer fra Andøya flystasjon i dag.

Major Linn Therece Johansen, som er pressetalsperson for forsvarssjefen, vil ikke kommentere saken før arbeidet til det fagmilitære rådet ferdigstilles i oktober