Mannen i 50-årene ble i Namdalen tingrett i august dømt til 16 måneders fengsel for å ha begått et seksuelt overgrep mot en åtte år gammel jente. I vinter reduserte Frostating lagmannsrett straffen til 12 måneders fengsel, og påtalemyndigheten anket til Høyesterett. Der ble straffen mot den tidligere skolelederen skjerpet. Fire av fem dommere kom fram til at ett år og seks måneder var passende straff, skriver NRK.

Mannen fra Nord-Trøndelag var på besøk hos jenta og hennes mor i januar 2016, og alle tre sov i samme seng da overgrepet skjedde. Under rettssaken i tingretten kom det fram at begge de voksne var beruset. Mannen nektet straffskyld da saken startet. Mannen har en sentral stilling i skoleverket og har tidligere vært rektor på skolen der jenta går.