Årsaken er at det ikke er mulig å kutte så mye i busstilbudene i norddelene av Trøndelag uten å ramme lovpålagt tilbud om blant annet skoleskyss.

Her kan du lese om lederen for ungdomsrådet i Inderøy, Sofie Hopshaug Bakke (17), som tirsdag fortalte politikerne hvordan dårligere kollektivtilbud rammer henne.

Behandlingen av den endelige kuttlisten skjer trolig i et ekstraordinært hovedutvalgsmøte 1. mars.

Fant penger

Dette skjer til tross for at kuttbehovet blir langt mindre enn forventet. Fylkesdirektør for samferdsel , Erlend Solem startet sin orientering til politikerne med å fortelle at det istedenfor kutt for 32 millioner kroner dreier seg om behov for å kutte ruteproduksjone for 13,5 millioner kroner. Årsaken er at man i fjor brukte minde enn budsjettert på kollektivtransport.

Allerede i forrige uke fortalte Adresseavisen om at det ville komme nye kutt. Det skjedde i forbindelse med at fylkesutvalget behandlet muligheten for å flytte på avganger mellom Namsos og Trondheim for å berge et tilbud for pendlerne da ekspressbussruta på strekningen ble lagt ned.

Leder for hovedutvalg for transport i fylkeskommunen, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), er glad de kan kutte mindre enn ventet.

- Det så virkelig svart ut. Vi var forespeilet en mer omfattende kuttliste. Jeg er glad for at vi kanskje slipper det, men jeg tror vi må se på om det er forsvarlig å ta alle de kuttene som rådmannen nå foreslår, sier leder for hovedutvalg for transport i fylkeskommunen, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Han sier de nå vil vurdere de nødvendige kuttene og omprioritering av midler når de får mer konkret informasjon.

Slik vil rådmannene kutte

I rådmannens forslag pekes det på følgende mulige kutt:

* Teoretisk er det mulig å kutte utgifter til buss på 11 millioner kroner. Dette vil ha en effekt på 5,5 millioner kroner i 2018.

* Det er bare realistisk å kutte 6 millioner kroner. I 2018 vil disse kuttene ha en effekt på 3 millioner kroner.

Ingen av kuttene som gjelder busstilbudet er nærmere spesifisert.

*  Kutt av avgang på hurtigbåt Namsos-Rørvik-Namsos midt på dagen. Årseffekt 3 millioner kroner. I 2018 vil dette kunne utgjøre 2 millioner kroner.

* Kutt av all rutetransport nord for Rørvik. Årseffekt på 3 millioner kroner. i 2018 vil dette kunne utgjøre 2 millioner kroner.

* Kutt av ekstra kapasitet på ferga til Ytterøya (Levanger-Hofstad). Årseffekten av dette er 0,6 millioner kroner. I 2018  utgjør et slikt kutt 0,4 millioner kroner.

* Lavere drivstofforbruk ved kutt av fire avganger daglig på ferga Hofles-Lund. Årseffekten er 0,7 millioner kroner. I 2018 utgjør det 0,45 millioner kroner.

Vil flytte penger

- Vi erkjenner at vi ikke greier å gjennomføre dette i tråd med vedtaket. Kuttbehovet for sjø er realistisk,. Det er fullt mulig og vi kan velge mellom flere ulike tiltak. Kuttbehovet for buss greier vi ikke å gjennomføre innenfor dagens avtaler. Vi risikerer søksmål som vil koste oss mer enn det vi sparer, sier fylkesdirektør Erlend Solem.

foto
Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem. Foto: Frank Cadamarteri

- Dette handler om å kutte der det er minst smertefullt.

Lønsingen fylkesrådmannen, ved Solem, foreslår er å omprioritere midler.

Solem peker på muligheter for å ta penger fra en rekke ulike fond. Det finnes et kaifond på 2,0 millioner kroner, et fond for billettutstyr på 6,8 millioner kroner, fond for bru til Jøa på 10 millioner kroner og et fond for elektrifisering av Meråkerbanen på 7,7 millioner kroner.

Kritisk til fergekutt

Flere ga etter orienteringen uttrykk for at de var glade for at kuttene ikke ble så omfattende som først forventet. Senterpartiets Steinar Aspli ga imidlertid uttrykk for stor bekymring for hva fergekutt vil bety for folk i Ytre-Namdal.

- Dette er en kalddusj for oss. Man isolerer poblematikken med kutt til norddelen av Trøndelag. Her er overforbruket isolert til norddelen av fylket og skal tydligvis kuttes i nord. Det er mer naturlig at man ser innsparinger på hele fylket, sa Aspli.

Adresseavisen har tidligere omtalt en rapport utarbeidet av Enova, som fastslår at bilen i fremtiden vil skape et skarpere skille mellom by og land

Han viser til at kutt ikke må skje uten at det gjøres en såkalt ROS-analyse, som ser på om kutt vil ramme folks sikkerhet.

- Her snakker dere om å kutte i tilbud som Hofles-Lund, der folk allerede mener det er et for dårlig tilbud, sier Aspli.