Mandag ble det kjent at den terrortiltalte verdalingen er dømt til sju år og seks måneder i fengsel i Oslo tingrett.

Ifølge forsvarer Siri Langseth er dommen anket til lagmannsretten.

I samsvar med praksis

Førsteamanuensis Lars Gule var sakkyndig vitne for tiltalte i retten.

Han har også vært brukt som sakkyndig i de fleste terrorrettssaker mot norske syriafarere.

- Ut fra tiltalen og sett i samsvar med hva han er dømt for, vil jeg si at straffeutmålingen på sju år og seks måneder er helt i samsvar med praksis, om ikke noe lav, sier Gule.

Påtalemyndigheten la i retten ned påstand om fengsel i ni år.

foto
Ble ikke trodd: Retten mener 34-åringen fra verdal var medlem av IS.

Gule viser til at verdalingen er den norske syriafareren som har oppholdt seg lengst i IS.

- Du har tilsvarende dommer, hvor syriafarere med kortere opphold i IS er dømt til mellom sju og åtte år i fengsel.

Mental ubalanse

Gule er likevel overrasket over at retten ikke har tatt hensyn til den psykiske helsetilstanden til verdalingen, da han tok besluntingen om å dra i til IS-kontrollert Syria.

- Han var da i såpass ubalanse mentalt, at det i det hele tatt kan reises tvil om han det var en bevisst beslutning han gjorde, sier Gule.

I retten kom det frem at den tiltalte dro til Syria bare to dager etter at han hadde skrevet seg selv ut fra psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

foto
Forsvarer Siri Langseth: Dommen er anket Foto: Krisitn Svorte

I forsvarer Siri Langseth´s sluttprosedyre viste hun til at påtalemyndigheten ikke nevnte tiltaltes psykiske helse på tidspunktet han bestemte seg for å reise.

- Dette er et tema som ikke har vært oppe i noen av de andre terrorsakene, sa hun i tetten.

Psykose under utvikling

Gule mener det i ankesaken vil bli lagt betydelig vekt på bevise at verdalingen hadde en psykose under utvikling da han dro.

LES HER: 34-åringen nekter for at han visste noe som helst om hva Den islamske stat (IS) sto for da han reiste til Syria i 2014

Han mener videre det er beklagelig at det heller ikke er tatt hensyn til at verdalingen tok avstand fra terrororganisasjonen like etter at han var kommet til IS.

- Tiltalte viste vilje til å komme seg ut. Han mente han var på feil plass, og at han ikke ville ha noe med dette å gjøre. Han vente IS ryggen.

Individuelle vurderinger

Gule er samtidig ikke overrasket over at dette ikke er tatt hensyn til i dommen.

- Det virker som dette er gjeldende praksis i alle terrordommer. De kommer på løpende bånd nå, sier han.

Gule mener det er bekymringsfullt at retten ikke vektlegger individuelle vurderinger, slik det er helt normalt å gjøre i andre type saker.

- Det er mulig at jusen er finurlig, men for de fleste av oss er det slik at det å ombestemme seg, skal legges til grunn i en dom, sier Gule, som er på reise, og derfor ikke har fått tid til å studere dommen.

Noe lav straffutmåling

Til Adresseavisen sier aktor Kim Sundet at retten har avsagt en grundig og godt begrunnet dom.

foto
Aktor Kim Sundet: Noe lav straff. Foto: Kristin Svorte

- Påtalemyndigheten mener allikevel at straffutmålingen på sju år og seks måneder er noe lav i forhold til sammenlignbar rettspraksis.