Utsetter Helseplattformen på nye sykehus i inntil et år

foto