Den planlagte brua over Beitstadsundet har blitt norsk storpolitikk. Tirsdag har fylkesrådet gått inn for å avvise tilbudet fra kineserne. Det er Statens vegvesen som skal inngå kontrakt om bygging av brua på fylkesvei 17.  Fiskeriministeren liker dårlig at kineserne blir ekskludert.

Det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group har gitt det klart billigste tilbudet i anbudskonkurransen, men siden selskapet er fra et land utenfor EØS, og uten handelsavtale med Norge, er det opp til veieier å bestemme om tilbudet deres skal vurderes, skriver Trønder-Avisa.

Kineserne billigst - Skanska dyrest

- Vi innstiller på at vi anbefaler å vurdere tilbudene hvor Norge har forpliktelser gjennom avtaler, sier fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) til Trønder-Avisa like etter møtet.

Ifølge avisa var det kinesiske selskapets tilbud var på 276,8 millioner kroner. Hvis kineserne blir ekskludert, er det det østerriksk eide selskapet PNC Norge som har det billigste tilbudet på 317,9 millioner kroner. Skanska ville ha 338,6 millioner for jobben.

Til Adresseavisen understreker Mevassvik at de to andre tilbyderne, det østerriksk eide PNC Norge og Skanska, begge er omfattet av EØS-avtalen.

- Dermed er vi forplliktet til å behandle søknadene deres. Det er vi ikke med det kinesiske selskapet.

- Men det er ingenting i veien for at dere kunne ha valgt det kinesiske selskapet?

- Nei, men det har vi valgt å ikke gjøre.

Sandberg advarer

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) advarte fylkesrådet mot å sperre kineserne ute.

– Trøndelag er Norges største sjømatregion. Kina er, og vil være ,vårt største marked. Jeg hadde folk i Kina i forrige uke, for å jobbe med lakseprotokollen for å eksportere laks fra Trøndelag til Kina. Hvis fylkesrådet tror det blir enklere å eksportere når de ekskluderer selskapet, tror jeg alle skjønner at de er på ville veier. Dette kan bli dramatisk, sa Sandberg til Trønder-Avisa.

- Hvorfor tar ikke fylkesrådet hensyn til det?

- Regjeringen har ansvar for en nasjonal politikk på et slikt område, men det har ikke regjeringen laget, sier Anne Marit Mevassvik. Hun slår fast at fylkesrådet forholder seg til de reglene som gjelder og som Norge har forpliktet seg til gjennom EØS.

- Sandberg blander inn laksen

- Det at Sandberg blander laks og brubygging, kan ikke vi forholde oss til, sier fylkesrådsleder Mevassvik.

Nå skal lønn- og arbeidsforhold vurderes før det blir tatt endelig stilling til hvem som får tilbudet til slutt av de to gjenværende tilbyderne som ønsker å bygge bru.

Her kan du se animasjonsfilm over ny fylkesvei 17 fra Bangsund til Beitstad