Det opplyser USAs viseforsvarsminister Robert Work. Onsdag formiddag besøkte han det fremskutte amerikanske lagret på Frigård i Lånke i Stjørdal.

- Norge har noen av de beste treningsmulighetene i verden når det gjelder vintertrening. Det ønsker vi å bruke mer. Marinekorpset har jo vært her jevnlig, men nå ser også hæren på mulighetene for å trene mer her, sier Work.

Blant annet er en stor amerikansk styrke ventet i forbindelse med den store vinterøvelsen Cold Response 2016, som vil foregå i Trøndelag.

Tok med kona til Norge

Den amerikansk delegasjonen som ble vist rundt på lagret i Stjørdal, der det blant annet er lagret amerikanske stridsvongner, amfibiske angrepskjøretøy og store mengder personellkjøretøy og lastebiler er lagret, besto av ca 25 personer. Det er både representanter for forsvaret, den amerikanske ambassaden og byråkrater. Med følget er også familiemedlemmer, blant annet viseforsvarsministerens kone, men disse var ikke med på omvisningen i onsdag.

De amerikanske gjestene ble vist rundt i Lånke av representanter for Forsvarets logistikkorganisasjon. Med på turen var også statssekretær Øystein Bø (H).

Onsdag ettermiddag fortsetter turen til Bodø der følget blant annet skal besøke Reitan og Forsvarets operative hovedkvarter.

Diskuterte sikkerhetsutfordringer

Norgesbesøket startet tirsdag med møter med statssekretærer fra de nordiske landene i Oslo. Det er første gang det gjennomføres et slikt møte på statssekretærnivå mellom USA og de nordiske landene.

Ifølge Work og Bø har møtene blant annet handlet om den sikkerhetspolitiske situasjonen og samarbeidet mellom USA og Norden. Spesielt i lys av det som er skjedd i Europa de siste årene. Work har også møtt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ny tid

Den tidligere marinesoldaten Work er selv for første gang i Norge. Han trekker frem det gode samarbeidet med Norge. Og peker samtidig på at det er viktig for USA å berolige allierte i Europa i den spente sikkerhetspolitiske situasjonen.

- De siste 14 årene har Nato fokusert på utenlandsoperasjoner utenfor området. Nå er det i ferd med å endre seg. Vi ser også felles utfordringer med migrasjon og agressive stater. Vi har diskutert hva vi må gjøre for å sikre fred og stabilitet, sier Work, og skryter av Norges Nato-rolle.

- Norge er et lite land, men leverer et viktig bidrag til Nato. Blant annet har det skjedd gjennom utenlandsoperasjonene i Afghanistan og Mali, sier han.

Inspiserte lagrene. Amerikanske stridsvogner, bergingskjøretøy og amfibiske angrepsvogner lagret i fjellagret i Frigård i Lånke Foto: FRANK CADAMARTERI