Birgit (86) døde i desember - St. Olav mener Helseplattformen er «del av årsakbeskrivelsen»

foto