Over 2000 mistet strømmen i forbindelse med lyngbrann

foto