St. Olavs hospital går i gul beredskap. Det melder sykehuset i en pressemelding onsdag kveld.

Høy tilstrømming av pasienter kombinert med et høyt antall utskrivningsklare pasienter er årsaken til at sykehuset hever beredskapen.

– Sykehuset har betydelige kapasitetsutfordringer, heter det i pressemeldingen.

St. Olav opplever stor pågang til akuttmottaket. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

– Utfordrer pasientsikkerheten

– Dette er en svært krevende situasjon ved inngangen til sommerferien. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter, medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette utfordrer pasientsikkerheten og medfører at vi må avlaste situasjonen med en rekke ekstraordinære tiltak, sier Aasved.

Utsetter operasjoner

Situasjonen medfører at sykehuset nå utsetter operasjoner.

– Vi er dessverre nødt til å utsette planlagte operasjoner og innleggelser som, etter en medisinsk faglig vurdering, kan vente. Dette er en fortvilet situasjon for pasienter som blir berørt, sier Aasved i pressemeldingen.

Pasienter som får utsatt sin behandling, vil få beskjed.

Sykehusdirektør Grethe Aasved beklager at enkelte pasienter kan få utsatt sin behandling eller operasjon som følge av den krevende driftssituasjonen på sykehuset. Foto: Mariann Dybdahl

– Vi beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, men vi gjør nå det vi kan for å prioritere riktig og være best mulig rustet i situasjonen, sier Aasved.

Flere med korona

Den siste tiden har sykehuset fått stadig flere pasienter med korona. Ifølge pressemeldingen er det nå mellom 20 og 30 pasienter innlagt med korona.

– Sykehuset tar også hånd om pasienter fra Ukraina, heter det.

I formannskapsmøtet i Trondheim tirsdag ble det opplyst om at sykehuset har tatt i mot seks sårede ukrainske soldater, og at flere er på vei.

Korridorpasienter

Sykehuset oppretter nå ekstraordinære sengeplasser for å ta imot flere pasienter. Dette gjøres ved at pasienter legges i korridorer, eller at det legges flere pasienter på enerom.

Det samme vil skje ved Orkdal, Røros og Fosen.

– Vi har intensivert dialogen rundt utskrivningsklare pasienter med kommunene, spesielt Trondheim kommune. Vi trenger nå alle senger vi har for å hjelpe de som trenger sykehusbehandling, sier Aasved.

Hun understreker at endringene ikke medfører noen forandring for øyeblikkelig hjelp og annen behandling som ikke bør vente.