- Dette er en stor seier for hele Trøndelag, sier Jon Gunnes.

Null penger, stor jubel

Ikke ett eneste øre er lovet av de ti milliarder kroner dobbeltsporet gjennom tunnel fra Ranheim til Hommelvik vil koste. Likevel er det jubel hos førstekandidat Gunnes og resten av Sør-Trøndelag Venstre. For når NTP legges frem 5.april vil følgende verbal formulering være med.

«Dobbeltspor Trondheim- Stjørdal er et aktuelt tiltak. Bane Nor arbeider med planleggingen av dobbeltsporet og avklaring av trasé. Dette arbeidet videreføres. Dobbeltsporet må vurderes på et senere tidspunkt da prosjektet må få en nærmere avklaring før det kan sikres finansiering»

Også i Venstres program blir det programfestet at dobbeltsporet blir bygget og at den legges i tunnel.

Her er andre NTP-lekkasjer

Flytog

- Vi er veldig glade for at vi har fått gjennomslag. Nå kan vi få flytog, nå kan vi få et kollektivt tilbud som knytter Trøndelag sammen og nå kan vi få et kollektivt tilbud som reduserer biltrafikken i Trondheim-regionen, sier Gunnes.

Og det er nettopp denne saken som er den viktigste for Gunnes så han får nok stemmer til å komme på Stortinget til høsten. Den endelige bekreftelsen på at dobbeltsporet kommer inn i NTP fikk han under Venstres landsmøte.

- Dette er min og Venstres desidert viktigste sak i denne valgkampen. Jeg vil på Stortinget for å sørge for at pengene kommer på plass, sier Gunnes.

Les også: Jippi, strømmen kommer til Trøndelag

2022

- Når er det realistisk at det settes av penger til dette?

- Det er viktig å understreke at kampen langt fra er vunnet. Det er prosjekt for 1000 milliarder i transportplanen fram til 2030, og slik jeg ser det er 2022 det tidligste året vi kan få penger. Men hele det politiske miljøet i Trøndelag må stå for å sikre dette slik at vi får penger så raskt som mulig, sier han.

- Hvorfor er det så mye jubel for en setning, som ikke sier noe om penger?

- Det viser at vi er med, og at vi ikke sier oss fornøyd med elektrifisering av Trønderbanen, sier han.

I løpet av våren sender Bane NOR en kommunedelplan om dobbeltspor på høring.

- Det er en god start på arbeidet, så avgjør NTP-en og bevilgninger hvor fort ting eventuelt kan skje fremover, sa Anne Skolmli, sjef for regional samhandling i Jernbanedirektoratet til Adresseavisen tidlig i mars.