Adresseavisen 20. mars 1947

Trondheim en av de få byer som har greid seg uten strømrasjonering hittil i år! Men nå kniper det for alvor!

«Ta ut stikk-kontakten til varmeovnene allerede i dag - så kanshe vi kommer over vårknipa også denne gangen!

For en tid siden var det som det vil huskes høyst livlig debatt omkring elektrisitetsforsyningen i Trondheim. Det begynte med ordfører Skjånes' meget temperamentsfulle angrep i bystyret hvor de som hadde stelt med planene for byens elektrisitetsforsyning fikk en usedvanlig salve fra ordførerplassen.

Det er derfor ganske pussig å konstatere at en av de meget få byer i landet som hittil ikke har hatt strømrasjonering i noen som helst form er — nettopp Trondheim! Nå har riktignok dampsentralen gått døgnet rundt i den siste tiden og skaffet høyst nødvendige 10,000 kwt så E.verket har kunnet spare tilsvarende på vannet, men allikevel er det fint levert med den helt enestående tørken og kulden vi har hatt siste høst og nå i vinter. Tenk bare på Oslo, der de har både dag- og nattutkobling, for ikke å nevne andre byer der situasjonen er enda meget verre!

Men nå kan vi tenke oss at verket er i aller verste vårknipa, og virin ger derfor overingeniør Schulerud og spør hvordan situasjonen egentlig tar seg ut fra Elektrisitetsverkets synspunkt. — Ja, nå trenger vi regn, og det snart, sier overingeniøren, skal vi makte å fortsette med uinnskrenket levering som hittil. Vi må innrømme at vi har tatt sjanser ved å fortsette ubrutt levering hittil, men grunnen er at vi for all del ikke ville ta bort strømmen i den verste kuldeperioden. Men vårknipa kan nok komme til å bli for lang for oss denne gangen».

foto

Kommer nå endelig skihytta i Estenstad-marka?

«Arkitekt Dahle har fått i oppdrag å lage utkast. Hytta blir lagt nordøst for Tømmerholdt gård.

Det har gjennom lengere tid vært arbeidet med planene om å reise en skihytte i traktene omkring Estenstad. Planene later nå til å skulle bli realisert, og dermed blir et lenge følt savn avhjulpet hos alle de tusener som i helgene, sommer som vinter, ferdes i det fine terrenget opp i åsene ved Jonsvatnet.

For ca. 3 uker siden var den komiteen som arbeider med saken, på befaring ved Estenstad. Komiteen kom til det resultat at hytta ville få den heldigste beliggenhet nordøst for Tømmerholdt gård. Komiteen har gitt arkitekt J. Dalhe i oppdrag å utarbeide planer for det nye utfarts stedet.

At Estenstad-hytta er etterlengtet, gir bl. a. nedenstående inserat et inntrykk av. Det er sikkert meget riktig i det innsenderen framholder, men vi setter dog et stort spørsmålstegn ved påstanden om at selv de pene pikene er penere i Estenstad-marka enn i Bymarka! Innsenderen spekulerer på om det arbeides med saken - etter det vi har fortalt ovenfor behøver han altså ikke å spekulere lenger».

TEMA: Adresseavisen 250