Idrettsleder er en av søkerne til rådmannsjobb

foto