Skrev ut elleve forenklede forelegg under laserkontroll