Den neste store markeringen skjer trolig 10. november når de første flyene etter alt å dømme lander på kampflybasen på Fosen.

Forsvarsdepartmentet og kampflyprogrammet var torsdag ikke kjent med at kampflykjøpet ble brukt i valgkampen.

- Viktig satsing

Det skjedde da trønderske høyrepolitikere markerte at det bare er kort tid igjen til flyene kommer i et valgkampstuntet ved kjøpesenteret Libra Shopping i Brekstad.

- Dette handler om landets trygghet. Det er bra vi har fått til en slik satsing på kampfly. Folk vi har møtt er glade for at denne satsingen skjer, sier Høyres stortingskandidat Mari Holm Lønseth.

Hun viser til at ringvirkningene i lokalsamfunnet, og for hele Fosen, er store.

- Folk på Ørlandet er visjonære og ambisiøse knyttet til dette. Og det er viktig at vi sørger for at satsingen på forsvaret fortsetter. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i er det helt nødvendig med det taktskiftet i investeringer som regjeringen har stått for, sier hun.

Helt etter planen

Nestleder i Kampflyprogrammet, Jan Olav Pettersen, bekrefter at prosjektet er i rute og at leveringen av kampflyene går helt etter planen.

- Så langt har Norge fått levert sju F-35-fly. De er stasjonert på Luke Air Force Base i Arizona og brukes til øving og trening. Planen på sikt er at fire av dem skal bli der for å brukes til dette, sier han.

I årene fremover får Norge levert seks fly årlig frem til 2024. De tre neste flyene som leveres skal til Ørland flystasjon. De lander etter planen i Norge og på Fosen innen 10. november. Da er det også planlagt en større markering, på det som er regnet som Luftforsvarets "bursdag".

Operative i 2021

- De første flyene som kommer til Ørland flystasjon skal brukes til øving og trening frem til 2019. Da skal Luftforsvaret være delvis operative med F-35 og starte utfasingen av F-16. I 2025 skal F-35 ha full operativ kapasitet. Dette er helt i tråd med planen som Stortinget har gitt sin tilslutning til, sier Pettersen

Norge har planlagt kjøp av inntil 52 nye kampfly. Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 40 fly. Neste år skal Stortinget etter planen behandle kjøp av ytterligere seks fly.

- Det skal gjøres en særskilt vurdering av kjøpet av de siste seks flyene. Den saken kommer etter alt å dømme opp for Stortinget høsten 2019, sier Pettersen.

Enorm investering

Høyres stortingsrepresentant Elin R. Agdestein sitter selv i forsvarskomitéen og er glad for at de nye kampflyene snart er på plass.

- Kampflykjøpet er den største enkeltinvesteringen gjort på Fastlands-Norge, og den viktigste investeringen for forsvarsevnen vår, fastslår hun.

LES PÅ PLUSS: Politikere frykter høye kostnader gir kampfly-kutt

Hun snakker om den store betydningen kraftsamlingen av forsvarsressurser i Trøndelag har for regionen.

- Det skjer blant annet skjer enorme investeringer i kampflybase. Og det virker som om alt er i rute, sier Agdestein.