- Forklaringen er målrettet arbeid og faglig samarbeid mellom helseforetakene våre. Det kommer pasientene til gode. Positive tall fra i sommer gir også et godt utgangspunkt for resten av året, sier administrerende direktør  Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Ved utgangen av juli var det 23.722 pasienter på venteliste i helseregion Midt-Norge. Det er over 2000 færre enn på samme tid i fjor.

"Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer", skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Nivået for både gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter og antall pasienter på venteliste ligger betydelig under tallene fra samme tidsrom fjor.

Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli.

49 dagers ventetid

Ved utgangen av juli var gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 49 dager, mot 60 dager på samme tid i fjor.

Kravet til gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager. "Alle helseforetak i Midt-Norge innfrir dette", skriver Helse Midt-Norge.

Ventetiden for pasientene som står på venteliste var ved utgangen av juli 58 dager mot 77 dager på samme tidspunkt i fjor.

LES OGSÅ: Jakter i stor mengde nye genetiske data

Antall fristbrudd ned fra 419 til 149

Også når det gjelder fristbrudd viser tallene fra de to sommermånedene en svært gunstig utvikling for alle helseforetak i regionen, påpeker Helse Midt-Norge.

For juni og juli samlet, var det 149 pasienter som fikk behandling etter at fristen var utløpt. I fjor var tilsvarende tall 419.

Av de pasientene som sto på venteliste ved utgangen av juli var 85 registrert med fristbrudd. I fjor var tallet 269.