– Vi er fortsatt lavtlønte. Når prisveksten fortsetter, vil vi se enda større konflikter

foto