- Arbeiderpartiet vil styrke den lokale redningstjenesten for å bedre beredskapen. Mer penger og større inkludering av frivilligheten i det øvrige beredskapssystemet er viktig for å gi folk trygghet til fjells og til havs, sier stortingsrepresentant for arbeiderpartiet Karianne Tung.

Les også: Den korte fjellturen endte i tragedie

Ap-politikeren mener Røde Kors og andre frivillige organisasjoner gjør en kjempeinnsats for at vi skal både skal føle oss trygge, og få hjelp når vi trenger det.

- Spesielt viktig nå

- Spesielt er denne beredskapen viktig i påska, når tusenvis av nordmenn spenner på seg skiene og tar fatt på skiturer både høyt og lavt, sier Tung.

Les også: Knut (76) går på tur med GPS rundt halsen

Hun er sikker på at frivillige i Røde Kors og andre organisasjoner sparer samfunnet for store utgifter og skaper en trygghet for mange som ikke lar seg måle i penger.

- Frivilligheten representerer en av Norges viktigste redningsressurser til lands og til sjøs. Det er viktig at de har gode og forutsigbare vilkår knyttet til sitt bidrag. Arbeiderpartiet ønsker derfor å styrke tilskuddet til de frivillige i redningstjenesten,noe vi også tidligere har foreslått. Spesielt i distriktene utgjør frivilligheten en viktig del av den samlede beredskapen. De bør derfor inkluderes i trening og debrief med lokalt politi, sier Tung.

Beredskapsavtaler

Slike forslag tas selvfølgelig imot med jubel hos Røde Kors:

- For oss er det viktig å få på plass beredskapsavtaler med kommunen, sier Marita Hoel Fossen som er daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Les også: Stjal førstehjelpsutstyr og bensin fra Røde Kors

I det ligger hvem som gjør hva i små og store kriser av de som utfører redningstjenester.

- Slik avtaler er kjempeviktige for oss, sier Fossen.

- Er det så vanskelig å få til?

- Nei, det skal ikke være det, men kommunene er vant til at vi alltid stiller opp. Vi ønsker hjelp av politikerne for å få dette på plass, sier Fossen.

Store verdier

Det er behov for penger til kurs, trening og materiell.

- I 2016 bidro Sør-Trøndelag Røde Kors sine 18 hjelpekorps med over 88 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen. De frivillige bisto blant annet med mannskap i 36 søk- og redningsaksjoner, og rykket ut på 60 henteoppdrag for å hente syke og skadde i terrenget. Påsken er den desidert mest hektiske perioden. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det 25 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB). Tar man med uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvending utstyr, blir summen betydelig større, sier Fossen.

Les også: Skiløpere funnet i Oppdal - begge nedkjølte

Hun håper at arbeidsgivere i områder hvor de frivillige må bidra i mange aksjoner, i områder med stor belastning, kan vurdere å gi de frivillige fri med lønn for noe av tiden de tar seg fri.

- For oss er det viktig å få på plass beredskapsavtaler med kommunen, sier Marita Hoel Fossen som er daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors. Foto: Røde Kors