Bygget er det første bygget for de nye F-35-kampflyene ved Ørland hovedflystasjon. I dag startet for alvor byggearbeidet på prosjektet.

- Fra et trøndersk perspektiv må det jo være positivt at det er en lokal entreprenør, Hent AS, som har fått denne kontrakten, sier plan- og utbyggingssjef Jan Levi Moldestad i Forsvarsbygg kampflybase.

Hent har også inngått avtaler med flere lokale underleverandører, blant annet maskinentreprenøren Tore Løkke AS.

Huser to skvadroner

Stortinget vedtok byggingen av det nye skvadronbygget våren 2014. Ifølge Forsvarsbygg var det stor interesse for å være med i konkurransen om å få bygge gigantbygget som inneholder en administrasjonsdel med kontor, møterom og garderober for to F-35 skvadroner og en vedlikeholdsskvadron.

Bygget skal også inneholde areal for planlegging av operasjoner, trening og øving, samt anlegg for simulatortrening med åtte F-35-simulatorer.

Ba om lavere ramme

- Det er jo ikke det største bygget i Trøndelag, men det er et betydelig bygg, sier Moldestad.

Stortingets bevilgning til prosjektet er på 619 millioner kroner. Forsvarsbygg har i første omgang bedt om en ramme på 580 millioner kroner. Av dette utgjør kontrakten med Hent AS er på 291 millioner kroner, i tillegg kommer flere andre entrepriser som fortsatt ikke er tildelt på tekniske anlegg

Ferdig i 2016

De første nye kampflyene skal etter planen lande på Ørland hovedflystasjon i september 2017. Knapt et år før, i november 2016 skal det nye skvadronbygget stå ferdig.

I løpet av kort tid blir også den videre fremdriften når det gjelder utbyggingen av kampflybasen avgjort ifølge Moldestad. I juni behandler Stortinget bevilgninger til det 20 000 kvadratmeter store vedlikeholdsbygget. Dersom det vedtas kan det gå mot byggestart rundt nyttår 2016. Prosjekteringen av første infrastrukturpakke for kampflybasen er allerede i gang selv om den ikke er vedtatt i Stortinget. Prosjektet omfatter blant annet vann- og avløp, el-anlegg og vannbåren varme. Også dette prosjektet er etter det Adressa.no erfarer et prosjekt i hundremillionersklassen. Målet er å starte arbeidet med det i sommer.

I desember behandles så en eventuell forlengelse av rullebanen ved kampflybasen.

foto
Slik skal det 10 000 kvadratmeter store skvadronbygget se ut når det er ferdig. Foto: Grafikk: Forsvarsbygg