Denne uka har Statens vegvesen flere store kontroller rundt omkring i Midt-Norge. Onsdag formiddag sto inspektørene på E6 i Åsen, og en av de kontrollerte kjøretøyene ga inspektørene hakeslepp.

- Et polsk vogntog ble undersøkt, og da vi åpnet hengeren fant vi at den var lastet med 27 tonn plastfilm som sto på paller. Lasten var helt usikret, sier inspektør Steinar Vist i utekontrollen i Statens vegvesen Nord-Trøndelag.

- Hadde ikke tenkt

Vogntoget var på vei nordover da det ble stoppet for kontroll. Den polske sjåføren ga en forklaring som Vist synes var noe nedslående.

- Sjåføren forklarte at han ikke hadde tenkt noe over sikring av lasten. Han hadde kun tenkt på å unngå overlast, sier han.

Som yrkessjåfør forventer Vist at man har kompetanse om lastsikring før man setter seg bak rattet.

- Det er vanskelig å si hva som kunne ha skjedd, men lasten kunne i verste fall ha falt av. Sjåføren får kjøreforbud inntil han får lastet om eller sikret lasten. Sjåføren hadde ikke med noe sikringsutstyr i kjøretøyet heller, sier Vist.

Flere kjøreforbud

I tillegg har også to andre kjøretøy fått kjøreforbud i tungbilkontrollen på Åsen.

- Det er et annet polsk vogntog som står med overlast, og en spesialtransport mangler dispensasjon for å frakte så mye last som den har, sier Vist.

Kontrollen vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden.

Adressa.no har mottatt mange tips og bilder av usikret, farlig eller merkelig last på midtnorske veier.  Send dine tips til webred@adresseavisen.no og les et utvalg av tidligere artikler her: