I 2010 ble grensen for hva som er straffbart hevet i dyrevelferdsloven. Loven sier blant annet at man ikke skal hensette et dyr i hjelpeløs tilstand.

Noe mange kanskje ikke er klar over, er at Mattilsynet nå har fått myndighet til å gi gebyr ved overtredelse av enkelte paragrafer i loven. Beløpet avhenger av sakens alvorlighetsgrad, og kan variere fra 3440 til 17 200 kroner.

- For å få dette godt håndtert er det laget en forskrift som beskriver hvilke paragrafer i loven som dette gebyret kan brukes på. Én av tingene er hensettelse av dyr i hjelpeløs tilstand, sier seksjonssjef for dyrevelferd, Torunn Knævelsrud, i Mattilsynet.

«Helt uakseptabelt»

Forskriften trådte i kraft i fjor, men Knævelsrud er foreløpig ikke kjent med at gebyr er gitt for dumping av kjæledyr.

- Men det er hvert fall en mulighet vi har. Hvis for eksempel dyr er blitt etterlatt hjemme, er det naturlig nok lettere å oppspore eieren. Mattilsynet synes det er helt uakseptabelt at folk dumper dyr de ikke vil ha. Det er helt klart et brudd på dyrevelferdsloven, sier Knævelsrud.

Dyrebeskyttelsen applauderer den nye gebyrordningen.

- Det er en reaksjonsform som ikke har vært tidligere og som kom av et behov. Vi synes det er veldig bra, sier Hege Wensell i Dyrebeskyttelsen, avdeling Trondheim.

Høysesongen har startet

- Sommersesongen er definitivt i gang og vi stålsetter oss, sier Wensell.

I Trondheim jobber fem frivillige organisasjoner med å ta seg av hjemløse dyr. Selv om det er vanskelig å påvise dumping, er de ikke i tvil om at antallet løse kjæledyr øker i sommerferien.

- Det er vanskelig for oss at sommeren er høytida for dumping av kjæledyr. Vi bruker mye fosterhjem, og de reiser ofte på ferie. Alt skjer når det er minst mulig kapasitet. Det er også færre som vil adoptere om sommeren. Vi gleder oss til ferien er over, sier leder Kirsti Wangberg i Foreningen for omplassering av dyr i Trondheim (FOD).

Hittil i sommer har ikke FOD Trondheim fått meldinger om noen sikre dumpinger.

- Men vi får stadig meldinger om katter som er dumpet eller har tullet seg bort. For å være sikker på at dyret er dumpet må man nesten se at skjer, sier Wangberg.

For en uke siden ble to små kattunger levert inn til «Mya's omplassering for pusehjerter». Kvinnen som fant dem fryktet først at de var døde fordi de lå helt i ro.

Myas opplyser at kattene hadde øyebetennelse, øremidd, luftveisinfeksjon og mark i magen da de ble levert.

- Vi har hatt dem i litt over en uke, og nå har de virkelig kommet seg. De er veldig tamme og tillitsfulle, så det er nok noen som har dumpet dem, sier Maiken Helen Johansen.

Ikke sett mat på trappa

FOD Trondheim advarer mot å sette kattematen ute.

- Hvis man drar på ferie og ber naboen mate katten på trappa én gang i døgnet er det liten sjanse for at katten din får ha maten sin i fred, sier leder Kirsti Wangberg.

Ifølge Wangberg er det stor fare for at nabokatter, fugler, rev og rotter også forsyner seg av maten som var ment for katten din. Når katten ikke får mat kan den begynne å vandre og sjansen for ulykker øker.

- Det finnes katteluker som åpner seg kun for din katt hvis den har chip. Det er kjempelurt, anbefaler Wangberg.

foto
Kvinnen som fant disse kattungene fryktet først at de var døde. Da de ble levert til Mya's omplassering for pusehjerter hadde de øyebetennelse, luftveisinfeksjon, øremidd og mark i magen. Foto: Privat
foto
Denne katten ble funnet for en ukes tid siden, og levert til Mya's omplassering for pusehjerter. Foto: Privat