PST er sterkt uenig med det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget som sier nei til våpen på hofta for politiet. De mener dagens trusselbilde tilsier en permanent generell bevæpning.

Politimester i Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe har i likhet med PST tatt til orde for en ny ordning med permanent generell bevæpning. Trøndelag politidistrikt er et av tre som har utalt seg for generell bevæpning i høringsprosessen til utvalget. De to andre er Oslo politidistrikt og Vest politidistrikt. Distriktene med landets tre største byer er dermed for en ny ordning, mens en overvekt av landets politidistrikt ønsker å videreføre dagens ordning uten generell bevæpning.

foto
Politimester i Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe. Foto: Nils H. Toldnes

Politimester Moe forteller at terrorfaren er den viktigste driveren bak standpunktet, som han forteller at han først har inntatt nå i løpet av de siste årene.

- Jeg har tidligere vært en forkjemper for et ubevæpnet norsk politi. Men både 22. juli og den betydelige økningen av terroranslag i Europa de siste årene har endret situasjonen. Disse episodene er en bevisstgjøring av plikten politiet har til å handle umiddelbart hvis liv står i fare. Rask respons fra politiet kan hindre tap av menneskeliv, og hvert sekund teller, sier Moe, og legger til:

- Når et terroranslag, der målet er å ta livet av flest mulig mennesker, først inntreffer, må politiet være i stand til å beskytte befolkningen på best mulig måte. Og da er det bare våpen som fungerer.

Hvorfor argumenterer så mange av politidistriktene da mot dette?

Dagens ordning om framskutt bevæpning har vært god, så å ønske å videreføre den syns jeg er helt legitimt. Men det motsatte synet er like legitimt. Dette er en sak som tåler uenighet og ulike argumenter, og nå har jeg kommet med mitt syn, sier politimesteren.

Skepsis på Solsiden

På Solsiden møter Adresseavisen Vegard Mølnvik og Fredrik Ellingstad, to trondhjemmere som ikke ønsker seg bevæpnet politi i gatene.

- Jeg tror det vil provosere de kriminelle. Jo flere våpen politiet har, jo flere vil de få. Jeg tror også det vil kunne skape et ekkelt bybilde, og at det kan endre folks holdning til politiet i en negativ retning, sier Mølnvik, som også er skeptisk dagens ordning om framskutt bevæpning i bil.

foto
Vegard Mølnvik (t.v) og Fredrik Ellingstad (t.h) mener det er en dårlig idé å bevæpne politiet permanent. Foto: Heidi Caroline Sævold

- Jeg har ikke inntrykk av at generell bevæpning av politiet har fungert i andre land. Dessuten har vi jo sett at politiet i Norge har avfyrt vådeskudd, i flere tilfeller på seg selv. Jeg tror heller på en effektivisering av spesialtrente enheter i politiet, så kan bare de bære våpen og ta seg av de alvorligste hendelsene, sier Ellingstad.

På en annen kafé møter Adresseavisen Ingrid Lynghei og Julie Henriksen.

- Det er et vanskelig spørsmål å ta stilling til. 22. juli viste hvor lite forberedt vi var, og med tanke på det som skjer rundt omkring i verden nå, er det forståelig at det diskuteres, sier Lynghei, som samtidig tror mange vil få et annet syn på politiet hvis de vet at de går rundt med våpen.

- Jeg har vanskelig for å tenke at flere våpen gjør samfunnet tryggere. Jeg har aldri følt meg utrygg fordi politiet ikke har hatt våpen før, sier Henriksen.

- Jeg ser fort til USA der mange blir skutt av politiet. Selv om jeg nok ikke tror det blir sånn her med det første, er lett å spørre seg hvor det ender til slutt hvis man innfører permanent bevæpning nå, sier Lynghei.

foto
Julie Henriksen (t.v) og Ingrid Lynghei (t.h) diskuterer politibevæpning på en kafé på Solsiden. Foto: Heidi Caroline Sævold

Kjenner dere på frykt for et terrorangrep på norsk jord?

- Vi snakket faktisk om det rundt 17.mai, hvor lett det hadde vært å gjennomføre et terrorangrep der, sier Lynghei.

De synes det er skremmende med alle terrorangrepene i Europa, og innrømmer at det setter en støkk i dem der og da når de hører om et nytt angrep.

- Like fullt er det større risiko dø av mye annet, som for eksempel å kjøre bil, enn å dø i et terrorangrep, sier Henriksen, som er opptatt av å ikka la frykt for terror styre livet sitt.

- Jeg tror mange kan få inntrykk gjennom media at terrorfaren er større enn den kanskje egentlig er, legger Lynghei til.

Flere endrer mening

Stortingsrepresentant for Høyre Guro Angell Gimse har jobbet som operativt politi i 12 år, og mener vi bør ta PSTs anbefaling på alvor og tillate oss å tenke nytt i spørsmålet om politibevæpning.

foto
Guro Angell Gimse. Foto: THERESE ALICE SANNE

- Jeg har alltid sett på politiets sivile preg som en verdi, og derfor vært for ubevæpnet politi. For fire år siden argumenterte jeg mot bevæpning på Høyrets landsmøte. Men nå er det annerledes, på grunn av terroren som vokser fram og trusselvurderingene fra PST om at det er sannsynlig at det også vil skje på norsk jord. Dette må vi ta hensyn til, sier Gimse.

Hun mener i likhet med PST at fremskutt lagring av våpen i bil ikke er nok.

- Når man krever at man må bruke 10-15 minutter på å løpe til bilen i en situasjon der mennesker blir skutt, så godtar man at folk blir skutt i mellomtida.

Hun forteller at Høyre ønsker et generelt ubevæpnet politi, men med punktbevæpning i tillegg. Det betyr at politiet er bevæpnet med ladd våpen på viktige og tett befolkede offentlige steder som flyplasser, togstasjoner og lignende.

- Jeg personlig mener vi i tillegg bør diskutere om vi skal åpne for fremskutt lagring på kropp, altså at politiet til enhver tid har uladd våpen på hofta, med magasin til å lade tilgjengelig, sier Gimse.

Høyrepolitikeren tror ikke siste ord er sagt om politibevæpning.

- Vi kommer nok til å se et politi som er stadig mer bevæpnet framover. Men det vil ikke bli noe militant politi av den grunn. Politiet i Norge er godt utdannet, gjør gode etiske refleksjoner og vil fortsette å bruke andre midler enn våpen der det er mulig.

- Dagens ordning er bra nok

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jorodd Asphjell tror ikke generell bevæpning er nøkkelen til et trygt samfunn. Han mener dagens fleksible ordning med framskutt bevæpning ivaretar sikkerheten til befolkningen på en god måte. Han er dermed uenig med PSTs anbefaling til bevæpningsutvalget.

foto
Jorodd Asphjel Foto: Rune Petter Ness

- Det var et klart flertall i stortinget mot generell bevæpning da dette var til behandling sist, og det står Arbeiderpartiet fortsatt for. Når vi ser til andre land som har bevæpning, så er kriminaliteten ikke lavere enn hva vi har i Norge, sier Asphjell.

Han påpekter at PST og politidirektoratet i dag har anledning til å innføre midlertidig bevæpning basert på en faglig vurdering, hvis trusselsituasjonen tilsier at det er nødvendig, noe som har vært praktisert ved enkelte anledninger de senere år.

- Det PST nå tar til orde for er å innføre en ordning med generell bevæpning på permanent basis, og dette er vi imot, konkluderer AP-politikeren.

ADRESSEAVISEN MENER: Det er ikke behov for et politi som bærer våpen