– Jeg synes det var litt eksotisk med sånn bil her

foto