Leger tryglet Helse Midt om å stoppe Helseplattformen – fikk ikke gehør

foto