Byggingen av et nytt brannøvingsfelt er en del av den nye kampflybasen på Ørland. Det er den lokale entreprenøren Thor Gjul AS som har fått kontrakten om anleggsarbeidet, og kontraktsummen har en verdi på 50 millioner kroner, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

Simulere flybranner

Det nye øvingsfeltet er i hovedsak et sirkelrundt brannøvingsfelt med en radius på 75 meter lokalisert i søndre del av flystasjonen. Her skal ulike flybranner simuleres. I tillegg skal det anlegges et asfaltert trafikkareal for manøvrering og oppstilling av store utrykningskjøretøy og lederbil. Dette arealet vil også bli benyttet til redningsøvelser på utrangerte biler, og bygges plass for oppstilling av røykdykkeranlegg, øvingscontainere og stålcontainere for oppbevaring av utstyr. Her gjennomføres også «kalde» øvelser på utrangerte fly, kampfly og eventuelt helikopter.

Større og mer moderne

Med et nytt øvingsfelt legges det til rette for effektiv utdanning og trening ved flystasjonen.

- Det nye feltet blir større og mer moderne rent miljømessig, og fasilitetene er lagt til rette for skolevirksomhet, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Miljø har vært en viktig faktor ved prosjekteringen av øvingsfeltet, og omgivelsene skal beskyttes ved at forurenset slukkevann samles opp.

Byggingen starter i begynnelsen av oktober, og byggetiden er planlagt til åtte måneder.

Ny kontrakt: Forsvarsbygg signerte onsdag en kontrakt med Thor Gjul AS om etablering av nytt brannøvingsfelt på Ørland flystasjon. Fra venstre, Terje Haugen, May Edel Hembre, daglig leder Thor Gjul, prosjekleder Vegard Hopen i Thor Gjul AS, Olaf Dobloug, Jens Levi Molstad, Johan Olav Rokstad, Lars Tetlie kontraktsrådgiver i Forsvarsbygg. Foto: Silje Grytli Tveten