Gang på gang stjal sykepleieren sterke medisiner fra sykehuset