Innherred Renovasjon setter ned avgiften for tømming av septiktanker fra 1. juli. Det interkommunale renovasjonsselskapet tømmer septiktankene i de åtte kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. Det siste året har selskapet fått fire nye kunder i Malvik, Meråker, Selbu og Tydal. Selskapet tømmer nå slam fra over 5000 septiktanker.

- Det har gitt stordriftsfordeler og reduserte kostnader, sier driftssjef Bjørn Heggelund.

Reduseres med 12 prosent

1. juli går avgiften ned med 12 prosent for hver enkelt husstand i de åtte kommunene. Det utgjør 216 kroner i året.

- Dette viser at samarbeid over store områder gir effektiviseringsgevinst, sier Heggelund.

Han er glad for at det økte samarbeidet nå kan komme kundene til gode.

Ikke økonomisk gevinst

- Økte oppdragsmengder har gjort inntjeningen såpass stor at vi kan senke avgiften. Innherred Renovasjon driver etter selvkostprinsippet og skal ikke ha noe økonomisk gevinst. Våre kunder skal betale det tjenesten koster og ikke mer enn det, sier driftssjef Heggelund ved Innherred Renovasjon.

Blir biogass

Slammet leveres til Ecopro, der det blir til biogass og næringsrik gjødsel sammen med matavfallet fra kommunene i Innherred Renovasjon, heter det i en pressemelding fra selskapet. Slammet blir først mellomlagret i avvanningscontainere. Der blir vannet fjernet og kun det faste stoffet blir transportert videre. Innherred Renovasjon har også en egen avvanningsbil, der vann og fast stoff separeres fra hverandre på selve bilen, og vannet kan tømmes ut igjen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
Driftssjef Bjørn Heggelund, Innherred Renovasjon